Tipărire

Ce număr lipseşte în căsuţa liberă din careul de mai jos:

9 16 49 25
4 0 81 36
7 9 1 64
5 6   4

 

Soluţie:

Numerele de pe diagonala 9 0 1 4 sunt pătrate perfecte; numerele de deasupra acestei diagonale sunt respectiv pătratele simetricelor lor faţă de aceeaşi diagonală: 16 este pătratul lui 4, 49 este pătratul lui 7, 25 al lui 5, 81 al lui 9, 36 al lui 6, iar 64 al lui 8.
Prin urmare, numărul care lipseşte în căsuţa liberă este 8.

 

9 16 49 25
4 0 81 36
7 9 1 64
5 6 8 4