Probleme de raţionament

Am un prun cu prune.
Scutur prunul, nu cad prune,
Dar în prun nu mai sunt prune!
Câte prune au fost în prun?

 

Citește mai departe...

Probleme de gândire laterală

După ce ieși cu bine din Valea Plângerii, Făt-Frumos porni în galop spre tărâmul balaurului cu douăsprezece capete pentru a o elibera pe Ileana Cosânzeana cea cu plete de aur din Cetatea celor Șapte Fortificații, unde balaurul o ținea ostatică. Dar nu ajunse bine Făt-Frumos în fața porților primei fortificații, că se și pomeni cu balaurul dinainte, plesnind din coadă şi încolăcindu-și trupul în inele solzoase; din gurile lui ieşeau văpăi de foc, iar limbile îi jucau aidoma unor săgeţi arzătoare.
– Oprește, voinice! mugi el sălbatic. Măsoară-te în luptă cu mine, de vrei să treci mai departe! În ce vrei să ne batem: în derivate să ne derivăm sau în integrale să ne integrăm?
– Hai în derivate, că-i tangenta mai dreaptă! îi strigă Făt-Frumos.
Și s-au derivat o dată, de s-a micșorat balaurul la jumătate iar Făt-Frumos a rămas la fel; s-au derivat de două ori, balaurul s-a făcut încă și mai mic decât era iar Făt-Frumos la fel a rămas; la a treia derivare, balaurul abia se mai zărea, dar Făt-Frumos  era neschimbat. Gata-gata să se stingă, balaurul îl întrebă pe Făt-Frumos care părea acum un uriaș față de el:
– Cum de-ai rămas la fel, voinice, că doar amândoi ne-am derivat?
– He-he, zise atunci Făt-Frumos, de-ai fi știut tu dinainte cine sunt eu, nu m-ai fi lăsat pe mine să aleg cum să ne batem și ai fi fost și acum zdravăn și fioros. Căci eu sunt Făt-Frumos, fiul lui...
Fiul cui era Făt-Frumos?

Citește mai departe...

Pe masă sunt trei bețe de chibrit. Adăugați alte două bețe, astfel încât pe masă să fie opt!

Citește mai departe...